ΨΥΞΗ
Σύγχρονος εξοπλισμός για συντήρηση υψηλών προδιαγραφών

Σε διαρκή επαφή με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, η Tesco προτείνει και θέτει σε λειτουργία το κατάλληλο σύστημα για τη βιομηχανική ψύξη κατά περίπτωση και καλύπτει τις ανάγκες των δευτερευόντων κυκλωμάτων επεξεργασίας (utilities) των βιομηχανιών τροφίμων, ποτών και κατεψυγμένων προϊόντων, σύμφωνα με όλα τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Από το ξεκίνημα της, το 1963, η εταιρεία διατηρεί δυναμική παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρύτερη βαλκανική αγορά, σχεδιάζοντας εξατομικευμένα πλήρεις ψυκτικές εγκαταστάσεις και εξοπλίζοντας τις με θαλάμους ή ψυγεία κατάψυξης και σήραγγες βαθειάς κατάψυξης.

Επιθυμώντας να απαντήσει ολοκληρωμένα στις

απαιτήσεις των πελατών της, η Tesco προσφέρει

σύγχρονα ψυκτικά συγκροτήματα «με το κλειδί

στο χέρι» και βοηθά έμμεσα στη διασφάλιση της

ποιότητας των προϊόντων που διακινούνται στην

αγορά, προς όφελος πάντα του τελικού τους

αποδέκτη, του καταναλωτή.